File list

This special page shows all uploaded files.

File list
 
First page
Previous page
Last page
Date Name Thumbnail Size User Description Versions
23:13, 19 January 2021 Gcompris algebra by.png (file) 12 KB Allon Screenshot for algebra_by 1
15:13, 14 January 2021 Traffic.png (file) 73 KB Allon   1
15:12, 14 January 2021 Wordsgame.png (file) 21 KB Allon   1
11:06, 13 January 2021 HSBTVDj.gif (file) 12 KB Elya   1
11:05, 13 January 2021 0f74171edbe339d2399734def8336028.jpg (file) 34 KB Elya   1
11:04, 13 January 2021 C944e5e1d322b87df668ed072dc9fa5e.jpg (file) 23 KB Elya   1
11:03, 13 January 2021 Dgdgdfgdf.gif (file) 15 KB Elya   1
08:39, 22 December 2020 IfAMQ4U.jpg (file) 262 KB Phannyler Siêu âm chẩn đoán 1 nang Bosniak I (2,7%), 27 nang Bosniak II (73%), 8 nang Bosniak III (21,6%) và 1 nang Bosniak IV (2,7%). Kết quả chụp CT đã được tóm tắt trong Bảng II. Chúng tôi so sánh dữ liệu siêu âm và CT (Bản... 1
10:00, 11 December 2020 Ityug247.jpg (file) 44 KB Ityug247   1
07:41, 9 December 2020 Trang-chu-nha-cai-v9bet.jpg (file) 171 KB V9beta   1
11:37, 11 November 2020 Gcompris-logo-full.svg (file) 19 KB Bro666   1
08:30, 28 August 2020 Thẩm mỹ mắt to.jpg (file)
Error creating thumbnail: convert: unable to open image `/var/www/WikiToLearn/mediawiki//images/en/b/b9/Thm_m_mt_to.jpg': No such file or directory @ error/blob.c/OpenBlob/2701.
convert: no images defined `/tmp/transform_e7696ff1a100.jpg' @ error/convert.c/ConvertImageCommand/3258.

Error code: 1
75 KB Vienthammykangnam   1
07:26, 9 July 2020 Kết quả xổ số Miền Bắc.jpg (file)
Error creating thumbnail: convert: unable to open image `/var/www/WikiToLearn/mediawiki//images/en/4/40/Kt_qu_x_s_Min_Bc.jpg': No such file or directory @ error/blob.c/OpenBlob/2701.
convert: no images defined `/tmp/transform_489e86e2f159.jpg' @ error/convert.c/ConvertImageCommand/3258.

Error code: 1
51 KB Bryan   1
07:24, 9 July 2020 Kết quả xổ số XSMB thứ 4.jpg (file)
Error creating thumbnail: convert: unable to open image `/var/www/WikiToLearn/mediawiki//images/en/0/09/Kt_qu_x_s_XSMB_th_4.jpg': No such file or directory @ error/blob.c/OpenBlob/2701.
convert: no images defined `/tmp/transform_3966a9a2a302.jpg' @ error/convert.c/ConvertImageCommand/3258.

Error code: 1
31 KB Bryan   1
11:46, 20 May 2020 Xosomientrung.jpg (file) 22 KB Qgi93092   1
11:43, 20 May 2020 Sxmt.gif (file) 16 KB Qgi93092   1
11:42, 20 May 2020 Xsmt.gif (file) 4 KB Qgi93092   1
11:41, 20 May 2020 Đến với màn quay thưởng KQXSDNG tất cả những ai tham gia đều có thể trở thành người chiến thắng.jpg (file)
Error creating thumbnail: convert: unable to open image `/var/www/WikiToLearn/mediawiki//images/en/6/6a/n_vi_mn_quay_thng_KQXSDNG_tt_c_nhng_ai_tham_gia_u_c_th_tr_thnh_ngi_chin_thng.jpg': No such file or directory @ error/blob.c/OpenBlob/2701.
convert: no images defined `/tmp/transform_1d5d78426ac7.jpg' @ error/convert.c/ConvertImageCommand/3258.

Error code: 1
72 KB Qgi93092   1
11:39, 20 May 2020 Xổ số Miền Trung.png (file)
Error creating thumbnail: convert: unable to open image `/var/www/WikiToLearn/mediawiki//images/en/f/f8/X_s_Min_Trung.png': No such file or directory @ error/blob.c/OpenBlob/2701.
convert: no images defined `/tmp/transform_f0825ae08503.png' @ error/convert.c/ConvertImageCommand/3258.

Error code: 1
52 KB Qgi93092   1
08:47, 12 May 2020 Img20171208150042664-7b1f1-660x323.jpg (file) 92 KB Carwyn334   1
04:18, 28 April 2020 Pastedimage1587976600135v2.jpeg-320x240.jpg (file) 22 KB Qualegonna   1
04:18, 28 April 2020 Pastedimage1587976600134v1.jpeg-320x240.jpg (file) 16 KB Qualegonna   1
22:06, 26 April 2020 L1-vs-l2.png (file) 19 KB Mollofrollo   1
04:17, 15 April 2020 21-03--2020-BV1000(3).jpg (file) 207 KB Hudloici   1
04:12, 15 April 2020 21-03--2020-BV1000(2)-Nang-Thận-Trái-10mm,-13mm,-15mm,-Kích-Thước-Bao-Nhiêu-Phải-Mổ.jpg (file)
Error creating thumbnail: convert: unable to open image `/var/www/WikiToLearn/mediawiki//images/en/5/59/21-03--2020-BV1000(2)-Nang-Thn-Tri-10mm,-13mm,-15mm,-Kch-Thc-Bao-Nhiu-Phi-M.jpg': No such file or directory @ error/blob.c/OpenBlob/2701.
convert: no images defined `/tmp/transform_b3abfa555623.jpg' @ error/convert.c/ConvertImageCommand/3258.

Error code: 1
140 KB Hudloici   1
04:11, 15 April 2020 Bo-doi-thao-duoc-dekitic-chua-dieu-tri-bi-benh-u-nang-than-da-nang-cua-my-3.jpg (file) 263 KB Hudloici   1
02:58, 5 February 2020 Sofa-go-soi-nga-sf29 (11).jpg (file) 150 KB Noithatxhome   1
02:57, 5 February 2020 Sofa-go-oc-cho-sf28-(11).jpg (file) 626 KB Noithatxhome   1
07:29, 14 January 2020 Thống kê XSMN.jpg (file)
Error creating thumbnail: convert: unable to open image `/var/www/WikiToLearn/mediawiki//images/en/0/09/Thng_k_XSMN.jpg': No such file or directory @ error/blob.c/OpenBlob/2701.
convert: no images defined `/tmp/transform_8b959bafa1f0.jpg' @ error/convert.c/ConvertImageCommand/3258.

Error code: 1
46 KB Kci99441   1
07:27, 14 January 2020 KQXS Miền Nam.jpg (file)
Error creating thumbnail: convert: unable to open image `/var/www/WikiToLearn/mediawiki//images/en/b/b5/KQXS_Min_Nam.jpg': No such file or directory @ error/blob.c/OpenBlob/2701.
convert: no images defined `/tmp/transform_57ebe2163db9.jpg' @ error/convert.c/ConvertImageCommand/3258.

Error code: 1
74 KB Kci99441   1
07:22, 14 January 2020 Xsmn.jpg (file) 182 KB Kci99441   1
15:10, 12 April 2019 The result of DevOps.png (file) 332 KB Vinoth   1
14:36, 12 April 2019 Process in place.png (file) 272 KB Vinoth   1
14:33, 12 April 2019 Scrum.png (file) 32 KB Vinoth   1
14:32, 12 April 2019 Brings requirement.png (file) 31 KB Vinoth   1
14:31, 12 April 2019 Burj normal process.png (file) 15 KB Vinoth   1
11:42, 22 March 2019 Continuous Delivery.png (file) 108 KB Vinoth   1
16:37, 10 March 2019 InterconnectedX2.jpg (file) 99 KB Pi   1
11:00, 27 January 2019 Production Issue investigation.png (file) 90 KB Vinoth   1
10:40, 27 January 2019 Dev and Ops.png (file) 32 KB Vinoth   1
10:31, 27 January 2019 Client Discussion.png (file) 19 KB Vinoth   1
10:28, 27 January 2019 Ticket Analysis.png (file) 13 KB Vinoth   1
10:24, 27 January 2019 Ticket.png (file) 13 KB Vinoth   1
10:19, 27 January 2019 Client Explaination.png (file) 20 KB Vinoth   1
09:55, 27 January 2019 Production Zone.png (file) 30 KB Vinoth   1
13:42, 24 January 2019 Production Discussion.png (file) 120 KB Vinoth   1
11:51, 24 January 2019 Production Handover.png (file) 120 KB Vinoth   1
11:45, 24 January 2019 Client signed off.png (file) 18 KB Vinoth   1
11:38, 24 January 2019 UAT verification.png (file) 22 KB Vinoth   1
10:40, 24 January 2019 Test and development team.png (file) 30 KB Vinoth   1
First page
Previous page
Last page