Recent changes

Track the most recent changes to the wiki on this page.

Recent changes options
Legend:
N
This edit created a new page (also see list of new pages)
m
This is a minor edit
b
This edit was performed by a bot
(±123)
The page size changed by this number of bytes
Show last 50 | 100 | 250 | 500 changes in last 1 | 3 | 7 | 14 | 30 days
Hide minor edits | Show bots | Hide anonymous users | Hide registered users | Hide my edits

Show new changes starting from 16:59, 18 January 2020
   

18 January 2020

N    08:22  User:Xmhpfc‎ (diff | hist) . . (+1,948). . Xmhpfc (talk | contribs) (Created page with "nếu người chơi là một người hâm mộ bóng đá thì không thể vứt qua bài viết này. Xmhpfc đó là website cung ứng các tin tức bóng đá bắt...")
     08:19 (User creation log) . . User account Xmhpfc (talk | contribs) was created ‎

17 January 2020

     09:50  (User creation log). . [Rasvi24‎; Gopinathsubbegowda‎; Akwksk‎]
      09:50 . . User account Rasvi24 (talk | contribs) was created ‎
      09:17 . . User account Gopinathsubbegowda (talk | contribs) was created ‎
      03:33 . . User account Akwksk (talk | contribs) was created ‎
     08:03  User:Artpoetryfiction/Books/Languages - Vietnamese‎‎ (3 changes | history) . . (+240). . [Artpoetryfiction‎ (3×)]
      08:03 (cur | prev) . . (0). . Artpoetryfiction (talk | contribs)
      08:02 (cur | prev) . . (+170). . Artpoetryfiction (talk | contribs)
      07:35 (cur | prev) . . (+70). . Artpoetryfiction (talk | contribs)
     08:03  User:Artpoetryfiction/Languages - Vietnamese‎ (diff | hist) . . (-76). . Artpoetryfiction (talk | contribs)
     08:02  User:Artpoetryfiction/Languages - Vietnamese/Consonant Sounds‎ (diff | hist) . . (+208). . Artpoetryfiction (talk | contribs)
N    08:02  User:Artpoetryfiction/Languages - Vietnamese/Consonant Sounds/New Consonants‎ (diff | hist) . . (0). . Artpoetryfiction (talk | contribs) (Created blank page)
N    08:02  User:Artpoetryfiction/Languages - Vietnamese/Consonant Sounds/Aspirated Consonants‎ (diff | hist) . . (0). . Artpoetryfiction (talk | contribs) (Created blank page)
N    08:00  User:Artpoetryfiction/Languages - Vietnamese/Vowel Sounds/Vowels‎‎ (3 changes | history) . . (+1,034). . [Artpoetryfiction‎ (3×)]
 m    08:00 (cur | prev) . . (-26). . Artpoetryfiction (talk | contribs) (Removed blank column) (Tag: Visual edit)
      07:58 (cur | prev) . . (+1,060). . Artpoetryfiction (talk | contribs) (First draft) (Tag: Visual edit)
N     07:35 (cur | prev) . . (0). . Artpoetryfiction (talk | contribs) (Created blank page)
     07:35  User:Artpoetryfiction/Languages - Vietnamese/Vowel Sounds‎ (diff | hist) . . (+78). . Artpoetryfiction (talk | contribs)
     07:33  User:Artpoetryfiction/Languages - Vietnamese/Getting Started/Tones‎‎ (2 changes | history) . . (+1,266). . [Artpoetryfiction‎ (2×)]
      07:33 (cur | prev) . . (+765). . Artpoetryfiction (talk | contribs) (Finished the basic page contents) (Tag: Visual edit)
      06:44 (cur | prev) . . (+501). . Artpoetryfiction (talk | contribs) (Started page.) (Tag: Visual edit)
     06:25  User:Artpoetryfiction/Languages - Vietnamese/Getting Started/Key Differences Between English & Vietnamese‎ (diff | hist) . . (+800). . Artpoetryfiction (talk | contribs) (Finished basic introduction) (Tag: Visual edit)
     06:14  CourseMetadata:Artpoetryfiction/Languages - Vietnamese‎ (diff | hist) . . (-6). . Artpoetryfiction (talk | contribs)

16 January 2020

N    09:33  User:Artpoetryfiction/Languages - Vietnamese/Getting Started/Key Differences Between English & Vietnamese‎‎ (2 changes | history) . . (+676). . [Artpoetryfiction‎ (2×)]
      09:33 (cur | prev) . . (+676). . Artpoetryfiction (talk | contribs) (Created initial introduction) (Tag: Visual edit)
N     09:23 (cur | prev) . . (0). . Artpoetryfiction (talk | contribs) (Created blank page)
N    09:24  User:Artpoetryfiction/Books/Languages - Vietnamese‎‎ (2 changes | history) . . (+472). . [Artpoetryfiction‎ (2×)]
      09:24 (cur | prev) . . (+183). . Artpoetryfiction (talk | contribs)
N     09:05 (cur | prev) . . (+289). . Artpoetryfiction (talk | contribs) (Created page with "{{saved_book | setting-papersize = a4 | setting-toc = auto | setting-columns = 1 | setting-footer = yes }} == Languages - Vietnamese == ;Getting S...")
N    09:23  User:Artpoetryfiction/Languages - Vietnamese/Getting Started‎‎ (2 changes | history) . . (+287). . [Artpoetryfiction‎ (2×)]
      09:23 (cur | prev) . . (+236). . Artpoetryfiction (talk | contribs)
N     09:05 (cur | prev) . . (+51). . Artpoetryfiction (talk | contribs) (Created page with " <noinclude>Category:CourseLevelTwo</noinclude>")
N    09:23  User:Artpoetryfiction/Languages - Vietnamese/Getting Started/Tones‎ (diff | hist) . . (0). . Artpoetryfiction (talk | contribs) (Created blank page)
N    09:07  User:Artpoetryfiction/Languages - Vietnamese‎‎ (3 changes | history) . . (+294). . [Artpoetryfiction‎ (3×)]
      09:07 (cur | prev) . . (+76). . Artpoetryfiction (talk | contribs)
      09:05 (cur | prev) . . (+156). . Artpoetryfiction (talk | contribs)
N     09:02 (cur | prev) . . (+62). . Artpoetryfiction (talk | contribs) (Created page with "{{CourseRoot|}} <noinclude>Category:CourseRoot</noinclude>")
N    09:05  User:Artpoetryfiction/Languages - Vietnamese/Basic Words - Greetings & Thanks‎ (diff | hist) . . (+51). . Artpoetryfiction (talk | contribs) (Created page with " <noinclude>Category:CourseLevelTwo</noinclude>")
N    09:05  User:Artpoetryfiction/Languages - Vietnamese/Consonant Sounds‎ (diff | hist) . . (+51). . Artpoetryfiction (talk | contribs) (Created page with " <noinclude>Category:CourseLevelTwo</noinclude>")
N    09:05  User:Artpoetryfiction/Languages - Vietnamese/Vowel Sounds‎ (diff | hist) . . (+51). . Artpoetryfiction (talk | contribs) (Created page with " <noinclude>Category:CourseLevelTwo</noinclude>")
N    09:02  User:Artpoetryfiction‎ (diff | hist) . . (+50). . Artpoetryfiction (talk | contribs) (Created page with "{{Course|Languages - Vietnamese|Artpoetryfiction}}")
N    09:02  CourseMetadata:Artpoetryfiction/Languages - Vietnamese‎ (diff | hist) . . (+171). . Artpoetryfiction (talk | contribs) (Created page with "<section begin=topic />Languages - Vietnamese<section end=topic /> <section begin=description />Vietnamese language course for English speakers.<section end=description />")
     08:53 (User creation log) . . User account Artpoetryfiction (talk | contribs) was created ‎

14 January 2020

N    14:17  User:William12345‎ (diff | hist) . . (+6,831). . William12345 (talk | contribs) (Created page with "'''Trị bệnh tiểu đường nhờ thảo dược TPCO - Còn bạn thì sao?''' Cuộc sống ngày càng hối hả, công việc khiến chúng ta bận rộn nên qu...") (Tag: Visual edit)
     11:43  (User creation log). . [Izzyw‎; William12345‎; Kci99441‎]
      11:43 . . User account Izzyw (talk | contribs) was created ‎
      10:10 . . User account William12345 (talk | contribs) was created ‎
      07:19 . . User account Kci99441 (talk | contribs) was created ‎
     11:09 (Deletion log) . . Riccardo Iaconelli (talk | contribs) deleted page User:KetquabongdaanhdemquaTructiepVip(content was: "Theo dõi ket qua bong da ngoai hang tại Trực tiếp VI...", and the only contributor was "KetquabongdaanhdemquaTructiepVip" (talk))
N    07:31  User:Kci99441‎‎ (3 changes | history) . . (+5,828). . [Kci99441‎ (3×)]
      07:31 (cur | prev) . . (-104). . Kci99441 (talk | contribs)
      07:30 (cur | prev) . . (+105). . Kci99441 (talk | contribs) (Tag: Visual edit)
N     07:20 (cur | prev) . . (+5,827). . Kci99441 (talk | contribs) (Created page with "'''Tk kqxs 24072018''' Trên bảng kết quả xổ số ngày 24/7/2018 của xổ số miền Bắc có rất nhiều con số khác nhau và có các giải đặc biệt...") (Tag: Visual edit)
     07:29  (Upload log). . [Kci99441‎ (3×)]
      07:29 . . Kci99441 (talk | contribs) uploaded File:Thống kê XSMN.jpg
      07:27 . . Kci99441 (talk | contribs) uploaded File:KQXS Miền Nam.jpg
      07:22 . . Kci99441 (talk | contribs) uploaded File:Xsmn.jpg

13 January 2020

N    11:14  User:Xinphepxdxyz123‎ (diff | hist) . . (+590). . Xinphepxdxyz123 (talk | contribs) (Created page with "Quy trình xin giấy phép xây dựng như thế nào tại Bình Dương, có khó và mất nhiều thời gian không? Tất cả sẽ được tư vấn và hỗ trợ m...")
     11:13  (User creation log). . [KetquabongdaanhdemquaTructiepVip‎; Xinphepxdxyz123‎]
      11:13 . . User account Xinphepxdxyz123 (talk | contribs) was created ‎
      10:08 . . User account KetquabongdaanhdemquaTructiepVip (talk | contribs) was created ‎