Thangvi96

Thắng Vi là một marketer bén duyên với SEO & Digital Marketing từ 2016 và nhận ra làm tiếp thị số là đam mê của cuộc đời mình. Với thế mạnh về SEO & Digital Marketing, Trải nghiệm người dùng(User eXperience) và Tiếp thị theo dữ liệu (Data-driven) mình hy vọng thông qua blog cá nhân có thể truyền được kiến thức và kinh nghiệm của mình đến với các bạn trẻ. Email: haitacte@gmail.com SĐT: 0977007352

Website: https://thangvi.com

https://www.facebook.com/thangviblog/

https://twitter.com/thangvi96

https://www.pinterest.com/haitacte/

https://www.instagram.com/thangvi96/

https://www.youtube.com/channel/UCqwKqb8yle_8E8XtpkF63mQ

https://www.linkedin.com/in/thang-vi-548671217/

https://vimeo.com/thangvi96

https://thangvi96.blogspot.com/

https://www.flickr.com/people/thangvi96/

http://vi.gravatar.com/thangvi96

https://thangvi96.weebly.com/

https://www.reddit.com/user/thangvi96

https://www.liveinternet.ru/users/thangvi96/

https://thangvi96.wixsite.com/thangvi96

https://www.behance.net/thangvi96

https://thangvi96.tumblr.com/